گالری تصاویر
گالری تصاویر
 
 
 
 

زمینه های تخصصی


 
 

ورود کاربر


 
 

 
 

چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۳

روش های تحقیق


چگونه پروپوزال بنويسيم

 

آماده كردن پروپوزال

 

دو هدف اصلي پروپوزال پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكترا                              

 

 1. متقاعد كردن ديگران در مورد اهميت پژوهش
 2. نشان دادن توان پژوهشگر در انجام پژوهش درباره موضوع

 

گامهاي نخستين

 

 1. نشان دهيد به موضوع پژوهش علاقمنديد و از دانش لازم در آن حوزه برخورداريد.
 2. درباره علاقه اعضاي كميته تحقيق خود به موضوع آگاه شويد.
 3. با صاحب نظران درباره موضوع پژوهش مشورت كنيد.

 

ويژگيهاي يك پروپوزال خوب

 

 1. از كيفيت علمي لازم برخوردار باشد.
 2. ارزيابي كننده آن را متقاعد كننده و قابل درك بداند.
 3. وقت لازم به آن اختصاص داده شود.
 4. يك خلا علمي را پر كند و يا يك مشكل سازماني را برطرف سازد.
 5. جديد بودن و به هنگام بودن موضوع پژوهش رعايت شود.

 

ساختار پروپوزال چگونه باشد؟

 

استاندارد خاصي وجود ندارد ولي معمولا شامل بخشهاي زير است:

 

 1. عنوان
 2. چكيده
 3. پيشينه (طرح مساله  اهميت پژوهش)
 4. هدفها
 5. روش تحقيق
 6. نتايج مورد انتظار (خروجي پژوهش)
 7. منابع

 

عنوان

 

عنوان بايد كوتاه و در عين حال روشن باشد و خواننده از قصد محقق آگاه باشد:

 

 1. موضوع تحقيق را منعكس كند.
 2. دقيق، روشن، مشخص و كامل باشد.
 3. در صورت لزوم قلمرو زماني و مكاني تحقيق را مشخص كند.

 

چكيده

 

 1. چكيده بايد قصد شما را از انجام پروپوزال پژوهش با پاسخ به سه سوال چه؟  چرا؟ و چگونه؟ نشان دهد.
 2. چكيده مي تواند حدود 250 تا 300 كلمه باشد.

 

پيشينه

 

 1. پيشينه پژوهش بايد مساله اي را طرح كند و توضيح دهد ديگران درباره اين مساله چه گفتند.
 2. اين بخش بايد مساله پژوهش را در بستري قرار دهد كه پژوهشهاي پيشين در آن حوزه انجام شده است.
 3. در پيشينه بايد گفت اين تحقيق چگونه مي تواند پژوهش هاي گذشته را توسعه دهد و چه نوآوريهايي در آن وجود دارد.
 4. چرا اين مسئله نيازمند پژوهشي است كه شما عهده دار آن شده ايد؟ خلا پژوهشهاي گذشته در ارتباط با مساله چه بوده است؟
 5. پژوهشگر بايد انگيزه اش را براي انجام پژوهش بيان كند و به اين سوال پاسخ دهد چرا انجام اين پژوهش در مقطع زماني كنوني ضروري است.

 

 اين بخش مي تواند در 3 تا 4 صفحه تدوين شود.

 

هدف ها

 

 1. هدف اصلي پژوهش بايد از نظر منطقي در راستاي مساله پژوهش باشد. اين هدف بايد مشخص، دست يافتني، واقعي و محدوده زماني تحقق آن روشن باشد.
 2. هدف هاي فرعي مراحل اصلي انجام پژوهش را مشخص كند كه تا حدود زيادي سنجش پذير باشند.

 

روش تحقيق

 

 1. روش تحقيق بايد به تفصيل و دقيق نوشته شود. چگونه مي خواهيد به سوال اصلي تحقيق پاسخ دهيد؟
 2. روش تحقيق شما منطقا با سوالهاي پژوهش، هدف اصلي و هدفهاي فرعي مرتبط است.
 3. استراتژي يا استراتژيهاي تحقيق شما چه هستند؟
 4. واحد تحليل شما چيست؟ (فرد، گروه، سازمان، كشور و ....)
 5. ابزار گردآوري داده ها كدامند و چگونه مي خواهيد به داده ها دسترسي پيدا كنيد؟

 

نتايج مورد انتظار (خروجي پژوهش)

 

 1. پژوهشگر بايد پيش بيني كند كه پژوهش او چه سهمي در توسعه دانش حوزه اي كه مورد مطالعه قرار گرفته دارد.
 2. اين بحث را مي توان به طور كوتاه در پيشينه پژوهش مطرح كرد و در اين بخش با جزئيات بيشتري ارائه كرد.

 

برنامه پژوهش

 

 1. برنامه پژوهش را مي توان در نمودارهاي مختلف ارايه كرد.
 2. مي توانيد از نمودار مراحل مختلف اجراي پژوهش استفاده كنيد و همچنين براي نشان دادن برنامه زماني پژوهش نمودار گانت را بكار بريد.

 

منابع مقدماتي

 

 1. فهرست منابعي كه براي آماده كردن پروپوزال پژوهش مورد استفاده قرار گرفته را در انتهاي پروپوزال بياوريد. اين فهرست شامل منابع معتبر و جديدي است كه از آنها در پيشينه تحقيق استفاده كرده ايد.
 2. فهرست منابع بايد با يكي از استانداردهاي معتبر ماخذنويسي سازگار بوده و همچنين با شيوه ذكر منبع داخل متن هماهنگ باشد.

 

نكته آخر

 

آنچه از يك پروپوزال دانشگاهي انتظار مي رود:

 

 1. داشتن ايده جالب براي جلب توجه داوران
 2. جديد و به هنگام بودن موضوع
 3. داشتن كيفيت علمي مطلوب
 4. پر كردن يك خلا علمي
 5. داشتن رويكرد اجرايي روشن و شفاف

روش تحقيق كمي و كيفي

بررسي مقايسه‌اي روشهاي كمي و كيفي در تحقيقات اجتماعي و رفتاري

چكيده

تنوع موضوعات و مسائل اجتماعي موجب شده است محققان روشهاي متعدد و با كاهش خطاي بيشتري را تجربه كنند به همين سبب روشهاي مختلفي بوجود آمده كه هر يك در نوعي از تحقيقات كاربرد دارند. در حالت كلي روشها به دو گروه كمي و كيفي قابل تقسيم هستند كه هر يك به تناسب موضوع تحقيق كاربرد ويژه‌اي دارند. روشهاي كمي قابليت تعميم بيشتري دارند ولي نتايج آن منطقاً چندان پذيرفته شده نيست. در عوض روشهاي كيفي از لحاظ قابليت اعتماد بيشتري دارند ولي از لحاظ تعميم پذيري نمي‌توان بر آن اتكا كرد. در اين پژوهش از زواياي مختلف اين دو نگرش مورد بازنمايي و مقايسه قرار گرفته است. همچنين ابزارها و تكنيك‌هاي مورد استفاده در تحقيقات اجتماعي معرفي و كاربرد آنها نيز در هريك از تحقيقات كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان به ويژگي‌ها، نقاط ضعف و قوت هريك از دو نگرش (كمي و كيفي) پرداخته شده است.   ضميمه  

روش دلفي

علي راد  

 دلفي نام معبدي با شكوه و محل تشكيل جلسات نمايندگان يونان باستان بوده است. جايي كه مشكلات آتن به راي دانشمندان آن زمان گذاشته مي شد. نام دلفي بعداً به عنوان يكي از تكنيك‌هاي آينده‌پژوهي اختصاص يافت. اين تكنيك به عنوان يكي از روش‌هاي مطرح در آينده‌پژوهي همواره راه‌گشاي بسياري از دغده‌هاي آينده بوده است. روش دلفي از جمله موارد روش كلان طوفان فكري است كه در حقيقت اجماع  صاحب نظران روي مساله‌اي خاص است. از اين روش براي  دستيابي به بهترين گزينه هنگامي كه نظر افراد درگير مهم است، استفاده مي‌شود. همچنين هرگاه پيچيدگي هاي مسأله به گونه‌اي است كه نمي‌توان از روش‌هاي معمول و متعارف مساله را حل كرد، از اين روش كمك گرفته مي‌شود.  ضميمه  

معرفي و نقد روش دلفي

نسيبه احمدي

از آنجا كه هميشهاز آنجا كه هميشه  « دو ذهن بهتر از يك ذهن كار مي كند » بايد، ديدگاه ديگران به ويژه افراد خبره و كارشناس را نسبت به آينده جويا شويم. به عنوان نمونه، از طريق مشورت با ديگران مي توانيم بفهميم كه آيا از مسافرت به يك شهر مشخص لذت خواهيم برد يا خير؟

مديران شركت ها و مقام هاي دولتي براي درك بهترِ رويدادهاي ممكنِ آينده و اتخاذ تصميم هاي درست، به طور مستمر از مشاوره بهره مي جويند. اطلاعات را مي توان از طريق گفت وگوي رو در رو، مصاحبه ي تلفني و پرسشنامه ها جمع آوري كرد.  روش  «دلفي»  يكي از  روش هاي نظرخواهيِ مورد علاقه ي آينده پژوهان است. در اين روش با استفاده از دستورالعمل هاي ساختاريافته، پيش بيني هاي دقيق تري صورت مي گيرد.  ضميمه  

 
 

تدریس در دانشگاه های 


دانشگاه صدا وسیما

 دانشگاه تهران

 مرکز آموزش سیما

پایان نامه دانشجویان

 

 
 

پیوندها 


صندوق پستي دانشگاه صدا و سيما

صندوق پستي گوكل

تمامي پيوندهاي مفيد

پايگاه تخصصي مجلات نور

دسترسي آزاد به مجلات

دسترسي آزاد به 3000 مجله الكترونيكي علوم انساني و هنر

فصلنامه تلويزيون

پايگاه پروكوئيست - 2 ميليون پايان نامه