گالری تصاویر
گالری تصاویر
 
 
 
 

زمینه های تخصصی


 
 

ورود کاربر


 
 

 
 

چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۳

نظريه هاي سازمان و مديريت ديدگاه استراتژيك


نظريه هاي سازمان و مديريت ديدگاه استراتژيك جهت اين درس منابع ذيل جهت مطالعه معرفي مي گردند: 1- سازمانها، سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز Organizations: Rational, Natural, and open systems W. Richard Scott پاورپوينت اين كتاب در اينترنت موجود است. و نسخه ي قديمي آن توسط دكتر ميرزايي اهرنجاني ترجمه شده است. 2- Organization theory Modern, symbolic, and postmodern perspectives Mary Jo Hatch Oxford university press كتاب تئوري سازمان: مدرن، نمادين تفسيري و پست مدرن در سال 1385 توسط آقاي دكتر دانايي فرد ترجمه شده است و بوسيله انتشارات افكار به چاپ رسيده است. عمدتا كتاب تئوري خانم هچ منبع دانشگاه تربيت مدرس، بهشتي ، تهران و پرديس قم است. 3- تئوري و طراحي سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ريچارد ال دفت(1998)، مترجمان: دكتر اعرابي و دكتر پارساييان Organization Theory & Design, Richard L. Daft كتاب هاي فوق عمدتاً منبع دانشگاه علامه بوده اما بعنوان منبع ساير دانشگاهها نيز از آن استفاده مي كنند. 4- تئوري سازمان(ساختار، طراحي، كاربردها) تاليف: استيفن رابينز ترجمه: دكتر الواني، دكتر حسن دانايي فرد اين منابع در دانشگاه اصفهان و پرديس قم مورد استفاده قرار مي گيرند. 5- تئوري سازمان مولف ريچارد هال، ترجمه: دكتر پارسائيان 6- نظريه هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان مولفان، بارل و مورگان ترجمه : محمدتقي نوروزي ، انتشارات سمت 7- نظريه هاي سازمان و مديريت از نوين گرايي تا پسا نوين گرايي تاليف: دكتر حسين رحمان سرشت ناشر: موسسه فرهنگي انتشاراتي فن و هنر 8- مباني فلسفي تئوريهاي سازمان مولف: دكتر ميرزايي اهرنجاني، انتشارات سمت 9- استعاره هاي سازمان مولف: مورگان، مترجم: دكتر مشبكي 10- اصول و مباني مديريت دكتر: علي رضائيان، انتشارات سمت 11- اصول و مباني مديريت، دكتر سيد رضا سيدجوادين 12- Organization Theory, Garret Jones اين كتاب با رويكرد استراتژيك نوشته شده است و براي دانشجوياني كه قصد ادامه تحصيل در رشته استراتژيك را دارند مناسب است. 13- The Blackwell companion to organizations, Edited by: Joel Balum, Blackwell publishing 2005 اين كتاب مجموعه كاملي است در مورد سازمان، اما بيشتر مناسب مقطع دكتراست. 14- اصول و مباني مديريت، دكتر جاسبي 15- اصول و مباني مديريت، گوئل كوهن 16- جزوه دكتر مصباح الهدي باقري، در تدريس اصول و مباني مديريت 17- جزوه دكتر وارث در تدريس تئوريهاي سازمان، ريچارد اسكات 18- جزوه دكتر رضائيان در تدريس تئوري سازمان، خانم هچ 19- تئوري سازمان: اسطوره ها، 2جلدي، مترجم: دكتر علي پارسائيان 20- management, Stephen P. Robbins 21- Management, Richard L. Daft 22- Management, griffin 23- Management Fundamentals, Gary Dessler prentice hall 24- Essentials of management, Harold koontz 25- Management, Krietner & kiniky منابع در دسترس كتاب آقاي دكتر رحمان سرشت ضميمه جزوات درسي 1- مديريت استراتژيك كاربردي پاورپوينت فصل مديريت استراتژيك كاربردي نمونه هاي عملياتي

 
 

تدریس در دانشگاه های 


دانشگاه صدا وسیما

 دانشگاه تهران

 مرکز آموزش سیما

پایان نامه دانشجویان

 

 
 

پیوندها 


صندوق پستي دانشگاه صدا و سيما

صندوق پستي گوكل

تمامي پيوندهاي مفيد

پايگاه تخصصي مجلات نور

دسترسي آزاد به مجلات

دسترسي آزاد به 3000 مجله الكترونيكي علوم انساني و هنر

فصلنامه تلويزيون

پايگاه پروكوئيست - 2 ميليون پايان نامه