گالری تصاویر
گالری تصاویر
 
 
 
 

زمینه های تخصصی


 
 

ورود کاربر


 
 

 
 

چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۳

درس مديريت استراتژيك


هنوز دير بازي از ظهور متفكراني بزرگ چون فرديك تيلور و آدام اسميت و تاثيرات انديشه ايشان بر توسعه صنعتي جوامع غربي نگذشته است كه چارچوب بسياري از نظرات ايشان سست شده جملگي به عنوان نگرش سنتي و فاقد كارايي لازم براي تأمين نيازهاي موجود، به بوته فراموشي سپرده شده اند. تئوري هاي سازماني بايد به طور مستمر مورد بازنگري قرار گيرند. اهداف و آرمان هاي سازماني بايد هر از چند گاهي دوباره تعريف شده و به طور خلاصه داراي قابليت پيش بيني شگفتي باشند. آينده نيز به قدري سريع حركت مي كند كه نمي توان آن را پيش بيني نمود لذا بايد به جاي برنامه ريزي محض، بر داشتن ديدگاه استراتژيك در شرايط محيطي و پاسخگويي سريع سرمايه گذاري نمود. شتاب تغييرات سبب تغيير قواعد پيروزي در تجارت و صنعت شده است. شرايط جديد، توانمندي هاي فكري فراتر از اذهان تك تك ابرمردهاي كارآفرين را مي طلبد و بايد با مكانيزم هايي به تجمع دانايي پرداخته، راهكارهاي كارآمد را انتخاب كرده تا بتوان به بهترين دستاوردها رسيد. مديريت استراتژيك در هزاره سوم براي سازمان ها به عنوان راهكار نوين مديريتي قادر است به مديران خلاق اين عرصه به عنوان ابزاري كارآمد كمك كند در فصل اول از مطالبي كه ارائه مي شود، برخي از اصطلاحات و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك توضيح داده خواهند شد. (پاورپوينت فصل اول) سازمانها از فرآيندهاي متفاوتي براي تدوين و راهبري فعاليت­هاي مديريت استراتژيك استفاده مي­كنند. سازمان­هايي كه برنامه­ريزي پيشرفته دارند(مثل جنرال الكتريك، آي بي ام و ...) فرآيندهاي تفصيلي بيشتري را تدوين كرده اند. موسسات با عمليات متنوع به علت اتكا بر تنوع محصول، بازار يا تكنولوژي تمايل دارند از نظامهاي پيشرفته مديريت استراتژيك استفاده نمايند. در فصل دوم فرآيندهاي مديريت استراتژيك موزد بررسي قرار مي گيرند. (پاورپوينت فصل دوم) در فصل سوم بر اساس يكي از متداول ترين فرآيندها با ارائه ي كاربرگ هاي عملياتي روش تبيين مقاصد آرماني، اهداف استراتژيك، چگونگي بررسي محيط خارجي و داخلي و بدست عوامل اولويت دار، چگونگي تشكيل ماتريس SWOT و برنامه ريزي ماتريس كمي ارائه خواهد شد. ( پاورپوينت فصل سوم) (نمونه هايي از برنامه ريزي هاي استراتژيك انجام شده در ارگان ها و سازمان ها) فايل پاورپوينت سناريو نگاري) دانشجويان عزيز با مراجعه به كتابخانه ي ديجيتال مديريت استراتژيك به مجموعه ي كاملي از كتاب ها در اين زمينه دسترسي خواهند داشت. نمونه اي از پروژه هايي كه توسط دانشجويان انجام شده است: 1- پروژه گروهي دانشجويان 2- برنامه ريزي استراتژيك واحد روابط عمومي - مصطفي بابايي سارويي 3- برنامه ريزي استراتژيك براي واخد روابط عمومي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تخقيقات و فناوري - بتول ابراهيمي 4- مديريت استراتژيك در سازمان بنياد شهيد و امور جانبازان تهران بزرگ - گيتي سلطاني 5- مديريت استراتژيك در سازمان اوقاف و امور خيريه - محمد حسين اسماعيلي 6- تدوين سند استراتژيك نهاد كتابخانه هاي عمومي كل كشور- عليرضا رحماني 7- شركت گلديران - سيما متوسل 8- انتشارات دانا - يحيي محمدي نيا و عطيه كاوند آشنايي با نحوه ارزيابي دانشجو 1- امتحان ميان ترم با ارزش 40 درصد از نمره كل 2- پروژه عملي با ارزش 20 درصد از نمره كل 3- امتحان پايان ترم با ارزش 40 درصد از نمره كل 4- ارائه ترجمه از مقالات روز فصلنامه هاي علمي - پژوهشي با ارزش 10 درصد تشويقي 5- توجه به اين نكته بسيار مهم است كه زمان امتحان حداكثر 60 دقيقه مي باشد. نمونه اي از سوالات ترم هاي گذشته براي آشنايي دانشجويان عزيز با نحوه برگزاري امتحان سؤالات فصول درس مديريت استراتژيك

 
 

تدریس در دانشگاه های 


دانشگاه صدا وسیما

 دانشگاه تهران

 مرکز آموزش سیما

پایان نامه دانشجویان

 

 
 

پیوندها 


صندوق پستي دانشگاه صدا و سيما

صندوق پستي گوكل

تمامي پيوندهاي مفيد

پايگاه تخصصي مجلات نور

دسترسي آزاد به مجلات

دسترسي آزاد به 3000 مجله الكترونيكي علوم انساني و هنر

فصلنامه تلويزيون

پايگاه پروكوئيست - 2 ميليون پايان نامه